Jak se přihlásit?  Vyplnit žádost o přijetí k výuce a výcviku.

Žádost o přijetí k výuce a výcviku má dvě strany (vytiskněte oboustranně na jeden list A4), dále si vytiskněte lékařský posudek, který musí vyplnit váš lékař

Uchazeči mladší 18 let musí mít podpis zákonného zástupce,  mladší 15 let podpis zákonného zástupce s úředním ověřením podpisu.

Vyplněnou žádost a posudek vhoďte do poštovní schránky Nixbauerovi na adrese Jaroslava Haška 614, Ledeč n. Sáz., nebo po telefonické dohodě odevzdat osobně.