Jak se přihlásit? Zavolat a zeptat se na obsaznost kurzu. Dále vyplnit žádost o přijetí k výuce a výcviku.

Žádost o přijetí k výuce a výcviku má dvě strany (vytiskněte oboustranně na jeden list A4), dále si vytiskněte lékařský posudek, který musí vyplnit váš lékař.  Pokud nemáte možnost tisku, můžete si přihlášku vyzvednout v informačím centru v Ledči nad Sázavou.

Uchazeči mladší 18 let musí mít podpis zákonného zástupce,  mladší 15 let podpis zákonného zástupce s úředním ověřením podpisu.

Vyplněnou žádost a posudek vhoďte do poštovní schránky Nixbauerovi na adrese Jaroslava Haška 614, Ledeč n. Sáz., nebo po telefonické dohodě osobně odevzdat kdekoliv.